Διαγωνίσματα 2018-19

Κάντε κλικ στους υπογραμμισμένους τίτλους μαθημάτων για λήψη των θεμάτων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1ΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ 2018-2019

Γ΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 13/10/18

1700-2000

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

Α.Ε.Π.Π.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

Σάββατο 20/10/18

1700-2000

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

Σάββατο 03/11/18

1700-2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο 24/11/18

1700-2000

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 08/12/18

1700-2000

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

Α.Ο.Θ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.

Β΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 20/10/18

1500-1700

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Σάββατο 03/11/18

1500-1700

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

-

Σάββατο 24/11/18

1500-1700

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.

Σάββατο 08/12/18

1500-1700

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 15/12/18

1500-1700

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 20/10/18

1500-1700

ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σάββατο 03/11/18

1500-1700

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 24/11/18

1500-1700

ΦΥΣΙΚΗ

Σάββατο 08/12/18

1500-1700

ΑΡΧΑΙΑ

Σάββατο 15/12/18

1500-1700

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 20/10/18

1700-2000

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 03/11/18

1700-2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σάββατο 24/11/18

1700-2000

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1

Σάββατο 08/12/18

1700-2000

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ2

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2018-2019

Γ΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 12/01/19

1700-2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

Σάββατο 26/01/19

1700-2000

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

Α.Ε.Π.Π.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο 09/02/19

1700-2000

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

Σάββατο 02/03/19

1700-2000

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 30/03/19

1700-2000

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

Α.Ο.Θ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. 
Γνωστό - Άγνωστο 

Β΄ Λυκείου

 

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 12/01/19

1500-1700

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Σάββατο 26/01/19

1500-1700

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

-

Σάββατο 09/02/19

1500-1700

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. -

Άγνωστο-Γνωστό 

Σάββατο 02/03/19

1500-1700

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 30/03/19

1500-1700

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 12/01/19

1500-1700

ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σάββατο 26/01/19

1500-1700

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 09/02/19

1500-1700

ΦΥΣΙΚΗ

Σάββατο 02/03/19

1500-1700

ΑΡΧΑΙΑ

Σάββατο 30/03/19

1500-1700

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 26/01/19

1700-2000

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 09/02/19

1700-2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σάββατο 02/03/19

1700-2000

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 - ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σάββατο 30/03/19

1700-2000

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

 

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest