Η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές - Πανελλήνιες εξετάσεις 2017

Η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές - Πανελλήνιες εξετάσεις 2017

Θέμα: "Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)". 

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Προκήρυξη

Facebook Twitter Google+ Pinterest