Το ΦΕΚ για τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Το ΦΕΚ για τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με το νέο νόμο 4610/19 Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κ.ά. 

 

Δείτε το εδώ

 

Πηγή 

Facebook Twitter Google+ Pinterest