Στερεότυπα φύλου και επιλογή σπουδών

Στερεότυπα φύλου και επιλογή σπουδών

Πριν ακόμη την ενηλικίωσή τους, οι έφηβοι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου βρίσκονται αντιμέτωποι με μία κρίσιμη απόφαση: την επιλογή σπουδών τους. Μία απόφαση, η οποία, με δεδομένο ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελεί «προπομπό» της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εν πολλοίς, θα καθορίσει το μέλλον τους.

Η εργασία, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο μέσο προσπορισμού των προς το ζην. Αποτελεί, ταυτόχρονα, χώρο έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας∙ παράγοντα, δηλαδή, που επηρεάζει τον άνθρωπο τόσο πνευματικά όσο και ψυχικά σε όλη την πορεία της ζωής του. Επομένως, πρόκειται για μία απόφαση η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές σπουδών των εφήβων μαθητών αποτελούν, κυρίως, η πίεση από το οικογενειακό περιβάλλον προς μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική –και αργότερα επαγγελματική- κατεύθυνση, τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία σχετικά με κάποια αντικείμενα σπουδών και, οπωσδήποτε, όσο κι αν δεν το συνειδητοποιούμε, τα στερεότυπα φύλου.

Οι παραδοσιακοί ρόλοι ανδρών και γυναικών, έτσι όπως διαμορφώθηκαν σε άλλες εποχές, βασισμένοι αποκλειστικά σε βιολογικά κριτήρια, παραμένουν, σήμερα, ακόμα ισχυροί. Ο ρόλος της μητέρας, για τη γυναίκα, με χαρακτηριστικά την έκφραση στοργής και τρυφερότητας, και εκείνος του δυναμικού, «κουβαλητή» άνδρα, που επιβεβαιώνεται σε ένα περιβάλλον διεκδίκησης και ανταγωνισμού, στρέφουν τα δύο φύλα, αντίστοιχα, σε τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών, της παιδείας ή της υγείας, στην πρώτη περίπτωση, στα πεδία της μηχανικής, της τεχνολογίας, των θετικών σπουδών γενικότερα, στη δεύτερη. Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνουν σύγχρονες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες, παρά τα ολοένα αυξανόμενα ποσοστά στην απόδοση των κοριτσιών στα μαθήματα θετικών και τεχνολογικών πεδίων, η γυναικεία παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση στους αντίστοιχους τομείς παραμένει χαμηλή σε σχέση με το ανδρικό φύλο που, παραδοσιακά, κυριαρχεί.


Χρέος των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ανακαλύψουν και να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους και, απαλλαγμένα από στερεότυπα και κοινωνικές πιέσεις, να τα στηρίξουμε προς μία επιλογή που ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιθυμίες τους και τα εκφράζει .
Γιατί, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως αυτό που, τελικά, έχει αξία είναι να δούμε τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, να προχωρούν στη ζωή με πνεύμα θετικό και αίσθημα εσωτερικής πληρότητας. Ευτυχισμένα.

Facebook Twitter Google+ Pinterest