Τρόπος Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών & Μουσικών Μαθημάτων και Πρ. Δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

Τρόπος Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών & Μουσικών Μαθημάτων και Πρ. Δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο και οδηγίες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020:

• Των ειδικών μαθημάτων,
• Των μουσικών μαθημάτων και
• Των Πρακτικών Δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Στην απόφαση συμπεριλαμβάνονται και οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των δύο πρώτων, από τις παραπάνω περιπτώσεις, για τους υποψηφίους με με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Δείτε τo ΦΕΚ για τα Ειδικά & Μουσικά Μαθήματα και τις Πρακτικές Δοκιμασίες ΕΔΩ

Facebook Twitter Google+ Pinterest