Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών στα Σχολεία

Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών στα Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να θεσμοθετεί στα δημόσια σχολεία της χώρας, η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπως σχέδιο, μουσική και ξένες γλώσσες, με τη μορφή της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Με νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται στο επικείμενο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θεσπίζεται πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα Ειδικά Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα στο δημόσιο σχολείο, όπως Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, Μουσική Αντίληψη και Γνώση, Μουσική Εκτέλεση και ερμηνεία, Αρμονία, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο. Τα μαθήματα αυτά είτε δεν διδάσκονται καθόλου στη Γ’ τάξη των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων είτε διδάσκονται αποσπασματικά και όχι στοχευμένα σε προετοιμασία συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Στο νέο αυτό πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν σε επιμέρους Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να φοιτήσουν στις αντίστοιχες σχολές/τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων θα εφαρμοστεί ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Λυκείου ή/και σε μεμονωμένα Λύκεια. Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στην υλοποίηση του προγράμματος θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς ή και εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και θα απασχολεί μόνιμους, εντός του συνολικού ωραρίου τους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχων, σχετικών ειδικοτήτων ενδεικτικά, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Ιταλικής Φιλολογίας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest