Τροποποίηση εξέτασης και βαθμολόγησης μαθημάτων ΓΕΛ

Τροποποίηση εξέτασης και βαθμολόγησης μαθημάτων ΓΕΛ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (ΦΕΚ 4134/B/2021) ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων του άρθρου 5 στα κάτωθι Κεφάλαια:

«Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά».

«Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

«Ε. Ιστορία».

«ΣΤ. Λατινικά».

«Ζ. Μαθηματικά».

«Η. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)».

«Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία».

«ΙΑ. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Πληροφορική»

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.

Η ισχύς της απόφασης 104182/Δ2/6-9-2022 αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 Yπουργική Aπόφαση (ΦΕΚ 4134/B/2021).

Facebook Twitter Google+ Pinterest