Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Από το Υπουργείο Παιδείας, δόθηκαν Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, μετά από εισήγηση του ΙΕΠ.

Δείτε εδώ τις οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του ΓΕΛ:

Για τα Θετικά Μαθήματα

Για τα Θεωρητικά και άλλα Μαθήματα

Facebook Twitter Google+ Pinterest