Γραπτώς Εξεταζ. μαθήματα στις απολυτήριες Γ’ τάξης ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων 2022-23

Γραπτώς Εξεταζ. μαθήματα στις απολυτήριες Γ’ τάξης ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων 2022-23

Καθορίστηκαν με απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Ειδικότερα:

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

1. Νέα Ελληνικά
2. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
3. Μαθήματα Ειδικότητας

Δείτε την Εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις απολυτήριες εξετάσεις αναλυτικά στο ΦΕΚ.

Facebook Twitter Google+ Pinterest