Νέα Προγράμματα Σπουδών για Φιλοσοφία, Βιολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία και Ξένες Γλώσσες

Νέα Προγράμματα Σπουδών για Φιλοσοφία, Βιολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία και Ξένες Γλώσσες

Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα μαθήματα της Φιλοσοφίας της Β’ τάξης, της Βιολογίας των τριών τάξεων, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης της Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων και των Ξένων Γλωσσών όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου, δημοσιεύθηκαν σήμερα σε ΦΕΚ.

Τα παρόντα Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022- 2023.

Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Δείτε αναλυτικά τα ΦΕΚ για τα μαθήματα

Facebook Twitter Google+ Pinterest