Ανταβαλή Σοφία, Φιλόλογος

Ανταβαλή Σοφία, Φιλόλογος

Ας μάθουμε στα παιδιά να αγαπούν τη γνώση. Δεν είναι μόνο εργαλείο και εφόδιο για τη ζωή, αλλά και εσωτερική ανάγκη που εξυψώνει και εξευγενίζει το ανθρώπινο πνεύμα.

Facebook Twitter Google+ Pinterest