Μανταρής Βασίλης, Φυσικός

Μανταρής Βασίλης, Φυσικός

Μικρός έβρισκα τη Φυσική δύσκολη. Το ίδιο και τα περισςότερα από τα σημερινά παιδιά.Αργότερα, μέσα από την αρμονία που κρύβει, κατάλαβα, γιατί θεωρείται η μητέρα των επιστημών

Facebook Twitter Google+ Pinterest