Εξαδάκτυλου Μαρία, Φιλόλογος

Εξαδάκτυλου Μαρία, Φιλόλογος

Στόχος μας είναι να μάθουμε στα παιδιά πώς να σκέφτονται και όχι τί να σκέφτονται!

Η επένδυση στη μόρφωση αποδίδει τον μεγαλύτερο τόκο, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά τους στόχους, να φτάνουν όλο και πιο ψηλά!!

Facebook Twitter Google+ Pinterest