Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα νέα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα της ΛογοτεχνίαςΠληροφορικής, Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου και Γραμμικού Σχεδίου της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Δείτε τα νέα προγράμματα σπουδών (ΦΕΚ):

Λογοτεχνία
Πληροφορική
Γραμμικό Σχέδιο

Τα παρόντα Προγράμματα Σπουδών, αποτελούν επικαιροποίηση Προγραμμάτων Σπουδών που εφαρμόζονται πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών – σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις.