Αναρτήθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ που ενημερώνει τους υποψήφιους σχετικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

Στην ανακοίνωση γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

  1. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024.
  2. Πέρας ΠΚΕ: Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.
  3. Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 15 Απριλίου έως και Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.
  4. Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού:
    α. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024.
    β. Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024.
    γ. Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 19 Αυγούστου έως και Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

Δείτε Συντονιστικές Οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ που πρέπει να γνωρίζει ένας υποψήφιος/α προκειμένου να συμμετάσχει στις ΠΚΕ