Στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η υπουργικά απόφαση με συγκεντρωμένους τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις όπως και οι Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, όπως ορίστηκαν αρχικά αλλά και όπως τροποποιήθηκαν με βάση τις προτάσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων.

Αυτές οι Ε.Β.Ε. θα ισχύσουν για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025) και εφεξής.

Δείτε εδώ την απόφαση.