Εισάγονται σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ, εκτός αυτών των σωμάτων ασφαλείας, οι μαθητές/τριες των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, με ποσοστό 1% περισσότερο των θέσεων που διατίθενται για τους υποψηφίους των Ημερησίων Λυκείων και με δεδομένο ότι έχουν ξεπεράσει την ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής).

Συμμετέχουν προαιρετικά και υπό προϋποθέσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024 ή μπορούν να συμμετάσχουν με τα ημερήσια ΓΕΛ (είτε κατά το έτος αποφοίτησης, είτε τα επόμενα έτη) και πρέπει να συμπληρώσουν αντίστοιχα το στοιχείο 11 & 12 της Αίτησης-Δήλωσης που θα υποβάλλουν.

Συμπληρώνουν «ΕΣΠΕΡΙΝΑ» ή «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» που σημαίνει ότι θα είναι υποψήφιοι με τα αντίστοιχα ΓΕΛ.

Οι υποψήφιοι για τα 5 Μουσικά Τμήματα του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εκτός από την Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για την Αίτηση-Δήλωση στις πανελλαδικές των ΓΕΛ, η οποία αφορά:

  1. Στους μαθητές/τριες και απόφοιτους τριετούς εσπερινού ΓΕΛ.
  2. Στους υποψήφιους/ες τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ (απόφοιτοι).
  3. Στις προϋποθέσεις φοίτησης για πρόσβαση στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ.

Για τους υποψήφιους/ες τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν:

  • Στην πλήρη φοίτηση.
  • Στην Εγγραφή ή μετεγγραφή του.
  • Σε μαθητές-υποψηφίους που, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α ́ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).
  • Στην βεβαίωση αποφοίτησης του εσπερινού ΓΕΛ.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις όπως η συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, επιμέλεια γονέα, εξάρτηση.
  • Στα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων.