Στα Φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ προσφέρουμε δωρεάν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μας μια πλήρη σειρά βιβλίων για όλες τις τάξεις, όλες τις κατευθύνσεις και όλα τα μαθήματα.
Την ύλη τους έχει επιμεληθεί η ομάδα των καθηγητών μας και στηρίζεται στη γνώση και την πολυετή εμπειρία τους στα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Είναι εύκολα, σωστά δομημένα και έχουν όλη την αναγκαία ύλη, για να αποτελέσουν ένα πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές μας.
Τα βιβλία που εκδίδουν και διανέμουν τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ αποτελούν βασικό εργαλείο για την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης. Είναι εύχρηστα, απόλυτα ενημερωμένα, λειτουργικά και συμπληρώνουν ιδανικά το μάθημα. Ενισχύουν το μαθητή κατά την ώρα της μελέτης του, καθώς το παιδί μπορεί στις σελίδες του να βρει βασικά σημεία της θεωρίας, υποδειγματικά λυμένα θέματα, ερμηνευτικά σχόλια και ασκήσεις.