Η σωστή μελέτη κατά τη διάρκεια των τριών τάξεων του Γυμνασίου αποτελεί το θεμέλιο για την ομαλή εξέλιξη του μαθητή στο Λύκειο και την επιτυχημένη του πορεία προς τον τελικό στόχο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το πρόγραμμα μελέτης στα Φροντιστήρια Δημήτρια, εφαρμόζεται καθημερινά, με διάρκεια 2 ωρών και περιλαμβάνει όλα τα φιλολογικά και θετικά μαθήματα. Κατά τη διάρκειά του οι μαθητές μας

  • έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα σχολικά τους καθήκοντα της επόμενης ημέρας στον χώρο του φροντιστηρίου,
  • έχουν το πλεονέκτημα να λύσουν τις όποιες απορίες τους με τη συνδρομή των καθηγητών μας
  • δεν επιτρέπει τη δημιουργία κενών
  • διδάσκονται τη συνέπεια
  • εξασφαλίζουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ατομικών μαθημάτων (ιδιαίτερα), στα μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία και Νεοελληνική Γλώσσα, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο σπουδών του φροντιστηρίου μας.