Στα φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο συμβουλευτικής «Orientum», εφαρμόζουμε ένα ειδικό σύστημα επιλογής ομάδας προσανατολισμού και σπουδών των μαθητών στο ευαίσθητο όσο και κρίσιμο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ειδικότερα, στους μαθητές της Γ’ Λυκείου των φροντιστηρίων μας διανέμεται δωρεάν, κάθε χρόνο, το ψηφιακό εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού «e-Πάμε Πανεπιστήμιο», το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου.

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές μας, της Α’ και Β’ Λυκείου, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν το ψυχομετρικό τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON, προκειμένου να ανιχνεύσουν ευκολότερα τις κλίσεις και τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται, κάθε χρόνο, ειδικά σεμινάρια και Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση μαθητών και γονιών σχετικά με όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει το καθένα από αυτά.

Τέλος, είμαστε δίπλα στους μαθητές της Γ’ Λυκείου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου τους, διοργανώνοντας σεμινάρια συμπλήρωσης μηχανογραφικού μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων.