Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του άγχους διαδραματίζει και η ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Γι’ αυτό, τα φροντιστήριά μας συνεργάζονται με έμπειρους παιδοψυχολόγους, προκειμένου τα παιδιά να διαχειριστούν αποτελεσματικά το άγχος τους και να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο μελέτης τους.

Από το πλαίσιο της ψυχολογικής ενθάρρυνσης των μαθητών δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η επικοινωνία με τους γονείς, μέσω της οργάνωσης ομάδων γονέων στο χώρο του φροντιστηρίου, ώστε να αποτελούν κι εκείνοι με τη σειρά τους φορείς στήριξης και αρωγής των μαθητών στη δύσκολη πορεία τους.