Μέλημα των μαθητών της Α’ Λυκείου που φοιτούν στα Φροντιστήριά μας δεν είναι μόνο η επίτευξη υψηλής βαθμολογίας στο σχολείο. Εξίσου σημαντικό μέλημα για τους ίδιους, και στόχος για εμάς, αποτελεί και η σωστή καθοδήγηση προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη ομάδα προσανατολισμού στην επόμενη τάξη.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ιερό μας καθήκον, παράλληλα με τη διδασκαλία που τους προσφέρει όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για την επόμενη τάξη και κατ’ επέκταση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, να τους παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσουν στις σωστές επιλογές.

Η φοίτηση των μαθητών της Α’ Λυκείου ξεκινά, στα Φροντιστήριά μας, στις αρχές Σεπτεμβρίου, με πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει 6 μαθήματα διάρκειας 12 ωρών, και ολοκληρώνεται με το πέρας των ενδοσχολικών εξετάσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(ΑΛΓΕΒΡΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

4 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 1 ΩΡΑ