Στα Φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ θεωρούμε σημαντικό μαθητές και γονείς να είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα σπουδών του δημόσιου σχολείου, τόσο για το Γενικού Λυκείου όσο και για το ΕΠΑ.Λ. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με την εταιρεία Keystone, σας προσφέρουμε παρακάτω αναλυτικούς Οδηγούς Σπουδών για κάθε τύπο Λυκείου, ώστε να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα.

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)