Στα φροντιστήριά μας, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβουλευτικής Orientum, διοργανώνουμε, κάθε χρόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σεμινάριο διαχείρισης χρόνου, με στόχο να βοηθήσουμε τους μαθητές μας:
  • να καταλάβουν τη λογική και την τεχνική της στοχοθεσίας και της διαχείρισης του χρόνου τους,
  • να μάθουν να θέτουν σωστές προτεραιότητες,
  • να εφαρμόζουν αποτελεσματικές τεχνικές στη μελέτη τους
  • να εξουδετερώνουν τους παράγοντες που μειώνουν δραστικά τον ωφέλιμο χρόνο μελέτης τους.
Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και αξιοποιώντας τα οφέλη του, εκπονούμε, σε συνεργασία με όποιο μαθητή μας το ζητήσει (με προσωπικό ραντεβού), καθημερινό εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης των μαθημάτων του σχολείου και του φροντιστηρίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής μπορεί
  • να προγραμματίσει και να οργανώσει αποτελεσματικά τη μελέτη του
  • να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος
  • να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του, επιτυγχάνοντας καθημερινούς μικρούς εκπαιδευτικούς στόχους.