Στα φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ, θέτοντας ως απώτερο στόχο την αδιάλειπτη παρακολούθηση της προόδου των μαθητών αλλά και την εξοικείωσή τους με την διαδικασία των εξετάσεων, πραγματοποιούμε, εκτός ωρών διδασκαλίας, επαναληπτικά διαγωνίσματα, σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές έχουν, έτσι, την ευκαιρία

  • να κάνουν τις απαραίτητες επαναλήψεις
  • να εμπεδώσουν καλύτερα την ύλη τους
  • να εντοπίσουν τα κενά και τις αδυναμίες τους
  • να εκπαιδευθούν στη διαχείριση του χρόνου
  • να εξοικειωθούν με την γενικότερη διαδικασία των εξετάσεων.