Το Edu-4schools είναι ένα αμιγώς διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως είναι τα Φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ, καθώς και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής της εκπαίδευσης.

Προσφέρει σε γονείς και μαθητές ένα περιβάλλον το οποίο

  • αφενός τους επιτρέπει να αναπτύξουν στενή και ουσιαστική σχέση με τους καθηγητές – διδάσκοντες των φροντιστηρίων μας αλλά και την διοίκηση, μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης και της ευχέρειας επικοινωνίας μεταξύ τους,
  • αφετέρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους για έναν σύγχρονο, διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας και εκπαίδευσης.