Κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο σπουδών του φροντιστηρίου μας, οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του Λυκείου, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της τάξης τους, όλου ή μέρους αυτού, επιλέγοντας ιδιαίτερα μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής ή μαθήτρια απολαμβάνει ατομική διδασκαλία, ακολουθώντας, παράλληλα, το υπόλοιπο, οργανωμένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας (πρόγραμμα επαναληπτικών διαγωνισμάτων, βιβλία κ.λπ.), και απολαμβάνοντας τις παροχές του φροντιστηρίου μας.