Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους εκπαιδευτικού στόχους και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των φροντιστηρίων μας για το Γυμνάσιο και για τις τρείς τάξεις του Λυκείου: