Τα Φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ βρίσκονται σε 5 σημεία της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες χιλιάδων μαθητών της πόλης μας. Οι προσεγμένες αίθουσες διδασκαλίας, τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και η αισθητική των χώρων συντελούν στην καλύτερη διάθεση των μαθητών και ταυτόχρονα στην ενίσχυση της προσοχής τους. Η γενικότερη διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και οι ειδικά μελετημένοι χώροι κάνουν φανερή την διαφορετική παιδαγωγική μας προσέγγιση, η οποία έχει ως επίκεντρο τόσο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους, όσο και την ψυχολογία και την επιτυχή κάλυψη των πρακτικών αναγκών.