Οι μαθητές μας μάς επιλέγουν γιατί:

 • αντιμετωπίζουμε τον καθένα και καθεμιά μαθήτριά μας ως ξεχωριστές οντότητες, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες τους
 • απολαμβάνουν την προσωπική σχέση που χτίζουμε μαζί τους, σημαντικό στοιχείο για την δημιουργία κινήτρου για υψηλότερη απόδοση
 • κινούμαστε παράλληλα με τις σύγχρονες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχοντάς τους υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, άμεσα προσαρμοζόμενες στις εκάστοτε αλλαγές
 • διαθέτουμε διδάσκοντες έμπειρους και άρτια καταρτισμένους με υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας
 • τους στηρίζουμε στη προσπάθειά τους, εφοδιάζοντάς τους με ολοκληρωμένη σειρά φροντιστηριακών συγγραμμάτων, με την επιμέλεια του φροντιστηριακού μας οργανισμού, για την πλήρη κατανόηση της ύλης, σε όλες τις τάξεις και για όλα τα μαθήματα
 • εμπνέονται από τους περισσότερους από 4500 μαθητές που, από το 2005,μας εμπιστεύτηκαν και πέτυχαν τα όνειρά τους.
 • εμβαθύνουμε στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.), για τις ενδοσχολικές εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου, μέσω ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος
 • αξιολογούμε συστηματικά την επίδοσή τους, σε όλες τις τάξεις, μέσω αυστηρά οργανωμένου προγράμματος γραπτών τεστ και επαναληπτικών διαγωνισμάτων
 • εξοικειώνονται μέσω των εξετάσεων προσομοίωσης των πανελλαδικών, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), στις οποίες συμμετέχουμε ενεργά
 • τους καθοδηγούμε σωστά, διοργανώνοντας
  – ετήσια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνεργασία με τους ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού της εταιρείας Orientum,
  – σεμινάρια συμπλήρωσης μηχανογραφικού, διαχείρισης χρόνου και
  – προσφέροντας, σε όλους τους μαθητές μας, το ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων HORIZON
 • τους υποστηρίζουμε συμβουλευτικά, σε συνεργασία με τον ψυχολόγο κ. Μανώλη Ζουγκό, κατά της διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • προσφέρουμε υψηλού επιπέδου γραμματειακή υποστήριξη.

Οι γονείς μας εμπιστεύονται γιατί:

 • δημιουργούμε κλίμα ειλικρινούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 • επικοινωνούμε και τους ενημερώνουμε συστηματικά, για την πρόοδο των παιδιών τους, μέσω προσωπικών συναντήσεων και τακτικών αναφορών
 • είμαστε διαθέσιμοι όποτε νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους
 • τους υποστηρίζουμε συμβουλευτικά, σε συνεργασία με τον ψυχολόγο κ. Μανώλη Ζουγκό
 • οι επιτυχίες των μαθητών μας όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας μας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία και των δικών τους παιδιών!