Οι μαθητές και μαθήτριες που θέλουν να επαναλάβουν την προσπάθεια, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις για δεύτερη χρονιά, ξεκινούν την προετοιμασία τους αρχές του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις ενός/μίας αποφοίτου και δομημένο έτσι, ώστε να επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, αφήνοντας ικανό χρονικό περιθώριο επαναλήψεων.

Τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών είναι ίδιο με αυτό των τελειόφοιτων της Γ’ Λυκείου (δες εδώ)