Το Συμβουλίο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η διαδικασία απαλλαγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση του ΣΤΕ.