Με βάση τα βαθμολογικά στοιχεία των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών του 2023 που ανακοινώθηκαν, ακολουθούν εκτιμήσεις, του Τμήματος Μελετών της Keystone, για τον Μέσο Όρο των Βαθμών ανά μάθημα και τη μικρότερη δυνατή ΕΒΕ του κάθε Ειδικού Μαθήματος.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΒΕ (με συντελεστή 0.7)
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2,006 14.3 10.04
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1,942 14.0 9.81
ΑΓΓΛΙΚΑ 14,941 13.3 9.28
ΓΑΛΛΙΚΑ 402 15.6 10.91
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 430 15.8 11.06
ΙΤΑΛΙΚΑ 94 15.4 10.79
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 85 16.7 11.72
ΑΡΜΟΝΙΑ 313 11.4 7.96
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 314 13.5 9.47
ΤΕΦΑΑ-ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3,508 9.4 6.56
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 591 9.1 *
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 584 16.1 *

(*) Στα μαθήματα αυτά δεν ισχύει ΕΒΕ όπως στα υπόλοιπα τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΒΕ του κάθε Ειδικού Μαθήματος μπορεί να κυμανθεί ανάμεσα στο 70% και το 110% του Μέσου Όρου των βαθμών των υποψηφίων στο μάθημα. Τον συντελεστή ΕΒΕ τον ορίζει το κάθε τμήμα για την εισαγωγή στο οποίο απαιτείται Ειδικό Μάθημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι τα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν δεν είναι αναλυτικά και εκτός από το μάθημα των Αγγλικών, ο αριθμός των υποψηφίων που προσήλθε είναι σχετικά μικρός υπάρχει πιθανότητα αποκλίσεων ανάμεσα στις εκτιμήσεις για τις ΕΒΕ και τις τελικές ΕΒΕ των Ειδικών Μαθημάτων. Ειδικά στα μαθήματα, με μικρό αριθμό προσελθόντων, μεγαλώνει σημαντικά η πιθανότητα και το πιθανό μέγεθος της απόκλισης.