Ανακοινώθηκαν σήμερα οι πίνακες ιδιωτών υποψηφίων που πληρούν και που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του 2023, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Δείτε τους πίνακες των υποψηφίων:

Που ΠΛΗΡΟΥΝ τις προϋποθέσεις
Που ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις