Η εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει τον καθορισμό, τον τύπο, το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.