Εγκύκλιο σχετικά με τα αποτέλεσμα απόλυσης των μαθητών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Στην εγκύκλιο αναλύεται η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Από τις εγκυκλίους προκύπτει ότι
Επισημαίνεται, ότι οι εν λόγω ενέργειες που αναφέρθηκαν συνολικά παραπάνω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
Τέλος, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι, αφού συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών, θα αποσταλούν ηλεκτρονικές μηχανογραφικές καταστάσεις με τα σχετικά στοιχεία προς επιβεβαίωση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίο

Δείτε εδώ:

Την εγκύκλιο για τα ΓΕΛ

Την εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ