Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4002/Β/22-6-23, για τις Αντιστοιχίες των Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επέρχονται δύο αλλαγές, από την ερχόμενη περίοδο 2023-2024, σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι πέρσι:

1. Σε σχέση με το τμήμα ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗ δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής, από και προς, τα άλλα τμήματα Χημικών Μηχανικών της χώρας.

2. Στο τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙυπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής, από και προς, τα τμήματα:

  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ
  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑ
  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ