Με την απόφαση με αριθμ. 69980/Ζ1/2023 (ΦΕΚ 4002/Β/22-6-23), καθορίστηκε, η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.

Με βάσει τις αντιστοιχίες των τμημάτων δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Oι φοιτητές 93 τμημάτων δε θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, αφού τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.