Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιους σχετικά με την υποβολή Αιτήσεων –Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έτους 2024, που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Εγκύκλιος για την Αίτηση-Δήλωση στις πανελλαδικές των ΓΕΛ.

Εγκύκλιος για την Αίτηση-Δήλωση στις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό τους και αφού τις συμπληρώσουν προσέρχονται στο Λύκειό τους, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ είναι αναρτημένα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου.

Θα εκδοθεί εγκύκλιος που αφορά στους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι υποψήφιοι για τα 5 Μουσικά Τμήματα του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εκτός από την Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

Συμπληρωματικά ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

  1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, οι υποψήφιοι πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε προθεσμίας που θα ορίζονται από τις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία. Οι προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό. Οι υποψήφιοι πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2024.
  2. Οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
  3. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2022 ή το 2023 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ) και δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
    Για τον Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024).
    Όσοι έχουν εξεταστεί το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Όσοι έχουν εξεταστεί το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.
  4. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), θα πρέπει να πάρουν πιστοποιητικό της πάθησής τους, από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.