Ύστερα και από την θετική γνώμη του Ανώτατου Συμβούλιου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο υπουργός Παιδείας υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία, η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 7 (integrated master) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, στην ειδικότητα του Τμήματος.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.